spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
OCHRONA PRZED UPADKIEM
Szelki bezpieczeństwa Amortyzatory / linki Zatrzaśniki
Urządzenia asekuracyjne
BHP W PRAKTYCE/ OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrześnie 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy uznaje się pracę wykonywaną na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1.0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

W przypadku gdy niemożliwe jest zastosowanie sprzętu ochrony zbiorowej, takiego jak rusztowania, siatki, podnośniki, windy konieczne jest zastosowanie sprzętu ochrony osobistej.

System takowy składa się z trzech podstawowych elementów:  szelek bezpieczeństwa, podzespołu łącząco - amortyzującego, podzespołu kotwiczącego (element zaczepowy). Zasady doboru sprzętu określone są treścią normy  EN363.

Właściwe dobranie sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości oraz stosowanie się do zasad użytkowania stanowi gwarancję bezpieczeństwa.

Użycie indywidualnego systemu powstrzymywania spadania jest metodą używaną, gdy inne środki nie mogą być użyte. Zadaniem systemu nie jest zapobieżenie upadkowi, ale wyeliminowanie skutków, czyli bezpieczne zatrzymanie spadającego człowieka oraz złagodzenie następstw nagłej utraty prędkości.

Aby system ochrony osobistej mógł spełnić swoje zadanie i zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, podczas konfiguracji odpowiedniego systemu należy uwzględnić następujące czynniki wpływające na ryzyko: minimalna wolna przestrzeń znajdująca się poniżej pracownika, położenie punktu kotwiczącego oraz efekt wahadła.

Należy pamiętać, że wg przepisów okres ważności uprzęży wynosi 3 lata od daty pierwszego użycia. Sprzęt nie może być użyty, gdy od daty pierwszego użycia minęło więcej niż 5 lat.

Istotnym aspektem korzystania ze sprzętu ochrony przed upadkiem z wysokości są badania okresowe. Łącznik musi być badany okresowo ponieważ bezpieczeństwo zależy od wydajności i trwałości sprzętu. Badania przeprowadzać należy przynajmniej raz w roku a dokonać go powinien fachowiec zgodnie z określonymi procedurami.

Obowiązkiem użytkownika jest aktualizowanie karty serwisowej przez wprowadzanie wyszczególnionych w niej danych.
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB